I arbetet med organisations- och medarbetarutveckling uppstår ofta behov och önskemål om samtal eller handledning.

Man behöver någon utomstående person som man kan dela sina tankar, funderingar och känslor med. Man får bättre struktur och ordning på en ibland kaotisk vardag genom stödjande och reflekterande samtal med en professionell utomstående person.

Jag har samtal och handledning individuellt eller i grupp och jag har tystnadsplikt. Insatsen syftar till personlig utveckling i arbete och privat. Åtgärder, val och beslut som samtalen resulterar i är alltid ditt ansvar.


Paul Nordström är konsult och hjälper dig med samtal och handledning. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: Contact av Miguel Virkkunen Carvalho (CC BY)

Back to Top