Vi människor finns och verkar i olika grupper i arbetslivet, så vi borde vara experter på att fungera tillsammans med andra. Men inte så sällan uppstår konflikter om mål, arbetsmetoder, resultat, samarbete och andra verksamhetsrelaterade frågor.

Ibland infinner sig frågan ”varför funkar vi inte som ett så optimalt team som vi skulle kunna vara?” Här är teamutveckling en viktig faktor.

Jag arbetar med team och grupper med syftet att öka kunskapen om förändringsarbete och utvecklingsfaser där gruppdynamik och förståelse för sig själv och andra är viktiga delar.


Paul Nordström är konsult och hjälper dig med teamutveckling. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: Fern with spores av boaski (BY-SA)

Back to Top