Att vara ledare är krävande, komplext, stimulerande, utmanande – och många gånger ensamt.

Som ledare ställs du inför många beslut och svåra samtal där det inte finns några enkla checklistor eller manualer. Jag kan fungera som extern samtalspartner och coach för analyserande, inspirerande och stödjande samtal. Det bidrar till din utveckling och kompetens för att möta organisationens behov.

Insatserna inom ledarutveckling genomför jag både individuellt och i grupp.

Jag genomför också längre ledarutvecklingsprogram. Det kan vara öppna chefs- och ledarutbildningar eller chefs- och ledarutvecklingsprogram som skräddarsys utifrån organisationens utvecklingsbehov. Dessa program genomför jag tillsammans med andra konsulter.


Paul Nordström är konsult och hjälper dig med ledarutveckling. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: Alignment av Miguel Virkkunen Carvalho (CC-BY)

Back to Top