Bemötande

Bra bemötande är avgörande för att skapa förtroende och goda möten mellan människor. Bra bemötande kommer inifrån, men uppfattas och kvalitetsbestäms därute i mötet mellan chef – medarbetare, vårdgivare – vårdtagare, leverantör – kund.

Bemötande har många dimensioner och handlar om din förmåga att lyssna och sätta dig in i någon annans situation samt visa respekt för den du möter.

Utbildningen anpassas till och utgår från din organisations värdegrund, personalpolicy och liknande.

Kontakta mig

 


Paul Nordström är konsult och genomför utbildning i bemötande. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: _DSC6716 av Fc Nikon (CC-BY)