Bra bemötande är avgörande för att skapa förtroende och goda möten mellan människor. Bra bemötande kommer inifrån, men uppfattas och kvalitetsbestäms därute i mötet mellan chef – medarbetare, vårdgivare – vårdtagare, leverantör – kund.

Bemötande har många dimensioner och handlar om din förmåga att lyssna och sätta dig in i någon annans situation samt visa respekt för den du möter.

Utbildningen anpassas till och utgår från din organisations värdegrund, personalpolicy och liknande.


Paul Nordström är konsult och genomför utbildning i bemötande. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: _DSC6716 av Fc Nikon (CC-BY)

Back to Top