Förändringens fyra rum®, vardagligt kallad ”Fyrarummaren”, är en vetenskaplig teori utvecklad av Clas Jansen, docent, psykolog, forskare och författare.

Fyrarummaren är en psykologisk teori om hur vi förstår och hanterar förändring och utveckling. Vår egen och andras.

Fyrarummaren är ett heltäckande koncept med flera instrument och en metod som skapar en mer gemensam värdegrund och ett gemensamt språk.

Metoden tillsammans med verktygen ger idén om demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter och ansvarstagande en konkret innebörd. Fyrarummaren underlättar människors möjligheter att förstå och överblicka en komplex verklighet. Den ökar möjligheten till kontroll och arbetsro samtidigt som förändring, lärande och utveckling pågår.

Jag är certifierad att använda Förändringens fyra rum och jag arbetar också med utbildning i Fyrarummaren.


Paul Nordström är konsult och hjälper dig med Förändringens fyra rum. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: Birch Forest av Miguel Virkkunen Carvalho (CC BY)

Back to Top