Enligt Arbetsmiljölagen ska man, som chef och arbetsledare, ha kunskap i krisbearbetning, kunna planera och ordna krisstöd på lämpligt sätt för medarbetare som hamnat i kris.

Behöver du hjälp med krishantering?

Jag arbetar med olika former av stödinsatser för enskilda och grupper. Stöd kan ges i form av samtal och utbildning. Dessutom erbjuder jag mina tjänster som externt stöd till krisgrupper.


Paul Nordström är konsult och hjälper dig med kris och att hantera den. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: DSC08134 av Karen Blaha (CC BY-SA 2.0)

Back to Top