Vi är varandras arbetsmiljö och konflikter på en arbetsplats är normalt. Det tyder ofta på att man bryr sig, är engagerad och ger möjligheter till utveckling.

Men när konflikter påverkar relationer, arbetsklimat och verksamhetsresultat negativt, då måste de hanteras och lösas. Konflikter uppstår ibland i sakfrågor men handlar ofta om känslor och att man känner sig hotad eller kränkt. Många konflikter uppstår på grund av missförstånd.

Jag ger stöd till ledare och arbetsgrupper genom att tydliggöra orsakerna till konflikterna och vad som kan göras för att lösa dem.

Arbetsklimat och konflikthantering behöver man ofta arbeta kontinuerligt med.


Paul Nordström är konsult och hjälper dig med arbetsklimat och konflikthantering. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: Rainbow in Tänndalen av Alexander Cahlenstein (CC-BY)

Back to Top