Arbetslivet och det privata livet hänger ihop. Kraven och förväntningarna på dessa båda delar är många gånger tuffa och kan ibland kännas oförenliga. Gränsen mellan arbete och fritid har för många suddats ut och allt fler tar arbetet med sig hem. Informationsflödet är enormt, val- och beslutssituationer ökar.

Även kraven på kompetens, samarbete och kommunikation ökar. Arbetstempot är högt och mitt i alltihopa ska du vara kreativ och lönsam.

Jag arbetar med medarbetarutveckling – personlig utveckling – genom att öka din förståelse, insikt och kunskap om hur du påverkas av olika krav och förändringar och hur du kan hantera dem på ett effektivt sätt.


Paul Nordström är konsult och hjälper dig med medarbetarutveckling. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: A study in yellow av boaski (BY-SA)

Back to Top