Vi förhåller oss till och hanterar förändringar på högst olika sätt. Förändringens fyra rum®, eller Fyrarummaren, ger ökad insikt och kunskap om hur förändringar påverkar mig och andra.

Jag är licensierad användare av samtliga verktyg i Fyrarummaren och genomför certifieringsutbildningar i Förändringens fyra rum tillsammans med A&L Partners AB.

Fyrarummarens webbplats hittar du datum för alla certifieringsutbildningar. Där hittar du också all annan utbildning i Förändringens fyra rum.


Paul Nordström är konsult och certifierad för att genomföra utbildning i Förändringens fyra rum. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: Morning mist av Susanne Nilsson (CC-BY)

Back to Top