Förändringar i vår omvärld ställer ständigt nya krav på organisationer och anställda. Ibland är det marknaden och nya produkter, ibland nya arbetsmetoder och tekniska, medicinska landvinningar eller krav på att bli mer lönsamma.

Ibland kommer kraven inifrån, från dem som arbetar i organisationen.

Varifrån förändringens vindar än blåser så är det ofta knepigt att genomföra förändringar. En viktig del i ett framgångsrikt arbete med organisationsutveckling är därför att ledare och medarbetare har kunskap och förståelse för hur förändringsarbete ska bedrivas.

Jag hjälper dig, ditt företag eller din organisation med analys, utbildning och genomförande av utvecklingsarbete.


Paul Nordström är konsult och hjälper dig med organisationsutveckling. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: Sequence av Miguel Virkkunen Carvalho (CC-BY)

Back to Top