Tala – samtala – kommunicera. Alla är de grenar på samma träd.

Att tala handlar mycket om retorik och att formulera och framföra budskap, åsikter, fakta etc. på sätt som fångar och får åhöraren intresserad.

Att samtala är en ömsesidig process där båda parter har ett avgörande inflytande på att samtalet blir bra. Men ganska ofta är det den ena parten som har rollen som samtalsledare exempelvis som chef, förälder, expert, vägledare eller lärare.

Att kommunicera är idag, i dessa digitala tider, ett mycket vidsträckt begrepp. Men grundläggande är att det alltid handlar om att någon ger en signal och att någon svarar. Det är således alltid ett samspel och det finns därför inget som kan kallas envägskommunikation, då är det enbart information.

I mina utbildningar inom kommunikation, beroende på behov och önskemål, läggs tonvikten på olika delar inom detta område.


Paul Nordström är konsult och genomför utbildningar i att tala, samtala, kommunicera. Paul har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Läs mer om Paul Nordström


Foto: Forest av Moyan Brenn (CC-BY)

Back to Top