Jag har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult.

Yrkeserfarenhet

 • Sedan 1999 konsult inom personal- och organisationsutveckling inom privat och offentlig verksamhet med inriktning på insikts- och åtgärdsskapande processer med delaktiga chefer och medarbetare. Verksamheten bedrivs sedan 2006 helt i eget bolag.
 • Sedan 2008 certifieringsutbildare i Förändringens fyra rum.
 • Verksamhetsutvecklare och utbildare inom Studiefrämjandet 1991–2006.
 • Mellan 1985 och 1991 fritids/fältassistent och chef för fritidsgårdsverksamheten i Lessebo kommun.

Utbildningar

 • Förskollärarutbildning, Kristianstad högskola 1978–1980
 • Beteendevetarutbildning, fil kand, Växjö högskola 1980–1985
 • Samtalsträning, Växjö högskola 1984
 • Licensutbildning Förändringens fyra rum, A&L Partners AB, Stockholm 1999
 • Psykosocialt arbete, S:t Lukas Stiftelsen, Göteborg 1989–1992
 • Utbildning konsultativt arbetssätt, UPIKA, Arbetskonsulterna, Danderyd 1998
 • Utveckling grupp ledarskap, UGL, Personal Struktur, Lund 2000
 • Licensutbildning, Radical Collaboration, Business Consultants Network, San Francisco 2007
 • Certifieringsutbildning i Förändringen fyra rum, A&L Partners AB Stockholm 2008
 • Krishantering – avlastningssamtal, Prevent, Stockholm 2011
 • Klart Ledarskap, Expandio Ledarskap, Ronneby 2012
 • The Human Element, Samarbetsbolaget/Code of Competence, Stockholm 2017
 • Pussel DISC – Beteendestilsanalys och Drivkrafter – Motivationsanalys, Ensize, Stockholm 2017

Foto på Paul Nordström: Bengt Lindström

Back to Top