Personuppgifter

Så här hanterar Paul Nordström Ledarskapsutveckling dina personuppgifter.

När du tar kontakt med Paul Nordström Ledarskapsutveckling hanterar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna hålla kontakten med dig. Det handlar om uppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress.

  • Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig.
  • Vi gallrar med jämna mellanrum kontaktuppgifter, korrespondens och dokumentation. Uppgifter som inte längre används raderas. Detta gäller även minnesanteckningar och liknande dokumentation, om inte annat överenskommes.
  • Gallring genomförs i normalfallet en gång i halvåret.

Cookies

För att följa upp och förbättra behovet av information på webbplatsen paulnordstrom.se använder vi statistiktjänsten Google Analytics. För detta ändamål används så kallade cookies; små textfiler som sparas på din dator. Inga uppgifter som kan knytas till dig som person samlas in genom tjänsten.

Vill du inte att cookies används vid ditt besök, så kan du själv ställa in detta i din webbläsare. Inga andra funktioner på webbplatsen påverkas av att du stänger av cookies.

Kontakta oss

Har du frågor om vår personuppgiftspolicy så är du välkommen att kontakta oss.

Back to Top